Jak kupować

Jak kupować

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

·         Utworzyć konto w sklepie internetowym

·         Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

·         Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj https://akart.info/regulamin.pdf

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.       Utworzenie Konta

1.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego: https://akart.pl/registration:

1.1.1.         Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, numer NIP, imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; nazwa użytkownika oraz hasło. (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

1.2.         Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

1.3.         Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj” i na podany adres poczty elektronicznej zostaje przesłany link weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na ten link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.       Złożenie Zamówienia

2.1.         Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu lub pole „Szczegóły” przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego.

2.2.         Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. W zależności od Produktu, Klient ma również możliwość wybrania cech Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

2.3.         W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1.         Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2.         Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.

2.3.3.         Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego.

2.4.         Następnie należy kliknąć pole „Kup” i Klient niezalogowany na Konto lub nieposiadający Konta zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1.         Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj” i ma możliwość zmiany danych do dostawy Produktu.

2.4.2.         Klient, który nie posiada Konta podaje następujące dane: nazwę firmy; numer NIP; imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Taki Klient ma również możliwość automatycznego utworzenia Konta – w tym wypadku zaznacza odpowiednie pole i podaje nazwę użytkownika oraz hasło.

2.4.3.         Na tym etapie Klient ma również możliwość dodania uwag do Zamówienia – w wypadku gdy przedmiotem Zamówienia mają być Produkty o określonych cechach (np. określony kolor lub rozmiar), to Klient obowiązany jest je tutaj starannie wskazać.

2.4.4.         Na tym etapie Klient jest również informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.5.         Następnie należy kliknąć pole „Kup” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której Klient wybiera sposób płatności i dostawy oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.6.         Następnie należy kliknąć pole „Kup”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.6.1.         Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza ten fakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.       Newsletter

3.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, a następnie kliknąć pole „Zapisz” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.2.         Zapisanie się na Newsletter możliwe jest także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa w trakcie zakładania Konta – w momencie założenia Konta zostaje także zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4.       Informacje dodatkowe

4.1.         Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1.         W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kup” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Powrót do płatności” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2.         Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.         Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1.         przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2.         przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.